Lotere merupakan salah satu bentuk perjudian yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan perkembangan…